Artista contemporánea

ENTREVISTA REVISTA DE CULTURA I D’IDEES  LLUC. (Publicació Juliol-Setembre 2009) Pàg 52 i 53

Gabriela Seguí Aguiló
Àngel Protector
Tècnica mixta/ Tela (Díptic)
Any 2010 
ENTREVISTA REVISTA DE CULTURA I D’IDEES  LLUC. (Publicació Juliol-Setembre 2009) Pàg 52 i 53.